Sports Week

Sport Week Result (Primary Section) : Session 2018-2019
S.No. Event Group Category Student’s Name Class Position House
1 30mt.
Flat Race
Girls 1st Poorvi
Bharti
Arshita
I-Marigold
I-Lotus
I-Jasmine
I
II
III
-
-
-
2 30mt.
Flat Race
Boys 1st Daivik
Naitik
Vihaan
I-Marigold
I-Lotus
I-Sunflower
I
II
III
-
-
-
3 30mt.
Flat Race
Girls 2nd Khanak
Paavani
Chitra
II-Marigold
II-Sunflower
II-Marigold
I
II
III
Rishabh
Mahavir
Paras
4 30mt.
Flat Race
Boys 2nd Nitay Mann
Dev Dangi
Ashmit
II-Lotus
II-Jasmine
II-Lotus
I
II
III
Mahavir
Rishabh
Paras
5 50mt.
Flat Race
Girls 3rd Devanya
Khushi
Khushi
III-Marigold
III-Marigold
III-Jasmine
I
II
III
Shanti
Rishabh
Shanti
6 50mt.
Flat Race
Boys 3rd Arpit
Franshu
Nikhil
III-Jasmine
III-Marigold
III-Marigold
I
II
III
Rishabh
Paras
Paras
7 60mt.
Flat Race
Girls 4th Khyati Chauhan
Hanshika
Dishika
IV-Jasmine
IV-Sunflower
IV-Sunflower
I
II
III
Rishabh
Paras
Mahavir
8 60mt.
Flat Race
Boys 4th Hitesh Kapri
Aditya Rana
Mukul
IV-Lotus
IV-Jasmine
IV-Sunflower
I
II
III
Rishabh
Rishabh
Paras
9 60mt.
Flat Race
Girls 5th Priyanshi Joon
Vivaksha
Chiranshi
V-Jasmine
V-Lotus
V-Lotus
I
II
III
Shanti
Rishabh
Shanti
10 60mt.
Flat Race
Boys 5th Edison Raj
Devansh Mishra
Pratham Narang
V-Marigold
V-Jasmine
V-Lotus
I
II
III
Rishabh
Mahavir
Rishabh
11 Fun Race Girls 1st Yachi
Ishita Sharma
Nandani Gaur
I-Sunflower
I-Lotus
I-Jasmine
I
II
III
-
-
-
12 Fun Race Boys 1st Arnav
Lakshya
Panshul
I-Sunflower
I-Lotus
I-Jasmine
I
II
III
-
-
-
13 Fun Race Girls 2nd Riyanshi
Hitakshi
Saanvi
II-Jasmine
II-Sunflower
II-Marigold
I
II
III
Rishabh
Mahavir
Paras
14 Fun Race Boys 2nd Hitesh
Uttaransh Mann
Tanishq
II-Jasmine
II-Jasmine
II-Jasmine
I
II
III
Paras
Paras
Shanti
15 Fun Race Girls 3rd Vaishnavi
Taniska
Palak
III-Jasmine
III-Sunflower
III-Jasmine
I
II
III
Shanti
Shanti
Rishabh
16 Fun Race Boys 3rd Kavyansh
Aditya
Devyansh
III-Sunflower
III-Jasmine
III-Sunflower
I
II
III
Paras
Rishabh
Rishabh
17 Fun Race Girls 4th Aparna
Supriya
Vanshika
IV-Lotus
IV-Jasmine
IV-Sunflower
I
II
III
Mahavir
Paras
Rishabh
18 Fun Race Boys 4th Pratyaksh
Vansh Kumar
Bhanu Khatri
IV-Sunflower
IV-Marigold
IV-Marigold
I
II
III
Mahavir
Paras
Shanti
19 Fun Race Girls 5th Priyanshi Chauhan
Laxita
Shristi
V-Marigold
V-Marigold
V-Marigold
I
II
III
Rishabh
Paras
Mahavir
20 Fun Race Boys 5th Samar Khatri
Pulkit Khatri
Harshit
V-Sunflower
V-Marigold
V-Sunflower
I
II
III
Mahavir
Paras
Mahavir
Sport Week Result (Senior Section) : Session 2018-2019
S.No. Event Group Category Student’s Name Class Position House
1 100mt. Girls VI to VIII Khushi
Renee Mann
Rashika Arya
VII-Jasmine
VIII-Marigold
VII-Marigold
I
II
III
Mahavir
Paras
Paras
2 100mt. Boys VI to VIII Nishant Sharma
Rupesh Singh
Chirag Kumar
VIII-Jasmine
VIII- Jasmine
VIII-Lotus
I
II
III
Rishabh
Mahavir
Paras
3 100mt. Girls IX to XI Pratima Yadav
Shweta Kumari
Vinita
X-Marigold
IX-Jasmine
XI-Jasmine
I
II
III
Rishabh
Rishabh
Mahavir
4 100mt. Boys IX to XI Aryan Gaur
Rahul Rana
Tushar Bhardwaj
XI-Rose
XII-Sunflower
XI-Jasmine
I
II
III
Mahavir
Mahavir
Rishabh
5 200mt. Girls VI to VIII Renee Mann
Khushi
Muskan
VIII-Marigold
VII-Jasmine
VIII-Lotus
I
II
III
Paras
Mahavir
Paras
6 200mt. Boys VI to VIII Nishant Sharma
Varun Dev
Riyansh Dhankhed
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
VIII-Marigold
I
II
III
Rishabh
Rishabh
Shanti
7 200mt. Girls IX to XI Pratima Yadav
Aarti Kumari
Shweta Kumari
X-Marigold
XI-Rose
IX-Jasmine
I
II
III
Rishabh
Shanti
Rishabh
8 400mt. Girls VI to VIII Khushi
Muskan
Rashika Arya
VII-Jasmine
VIII-Lotus
VII-Marigold
I
II
III
Mahavir
Paras
Paras
9 400mt. Boys VI to VIII Nishant Sharma
Ayush Singh
Rohan
VIII-Jasmine
VIII-Sunflower
VIII-Lotus
I
II
III
Rishabh
Shanti
Rishabh
10 400mt. Girls IX to XI Pratima Yadav
Aarti Kumari
Tanishka Rana
X-Marigold
XI-Rose
XII-Marigold
I
II
III
Rishabh
Shanti
Mahavir
11 400mt. Boys IX to XI Dev Karan Mann
Kartik Tyagi
Rahul Mann
XII-Lotus
X-Sunflower
XII-Jasmine
I
II
III
Mahavir
Mahavir
Paras
12 800mt. Girls VI to VIII Ekta Kumari
Renee Mann
Riya Rawat
VIII-Jasmine
VIII-Marigold
VIII- Sunflower
I
II
III
Rishabh
Paras
Mahavir
13 800mt. Boys VI to VIII Sunny Malik
Suraj Khatri
Dhruv Mann
VIII-Sunflower
VIII-Sunflower
VII-Sunflower
I
II
III
Mahavir
Rishabh
Rishabh
14 800mt. Girls IX to XI Aarti Kumari
Pavitra
Pooni Yadav
XI-Rose
IX-Sunflower
XII-Lotus
I
II
III
Shanti
Paras
Paras
15 800mt. Boys IX to XI Akash
Jatin
Suryansh
XI-Rose
IX-Marigold
XI-Lotus
I
II
III
Paras
Shanti
Mahavir
16 1500mt. Girls VI to VIII Ekta Kumari
Bhavna Rana
Riya Rawat
VĀ­III-Jasmine
VI-Sunflower
VIII-Sunflower
I
II
III
Rishabh
Shanti
Mahavir
17 1500mt. Boys VI to VIII Ayush Singh
Sunny Malik
Sujal Rana
VIII-Sunflower
VIII-Sunflower
VII-Sunflower
I
II
III
Shanti
Mahavir
Paras
18 1500mt. Girls IX to XI Natasha
Pavitra
Pooni Yadav
XI-Lotus
IX-Lotus
XII-Lotus
I
II
III
Mahavir
Paras
Paras
19 1500mt. Boys IX to XI Akash
Dev Karan Mann
Himanshu
XI-Rose
XII-Lotus
IX-Marigold
I
II
III
Paras
Mahavir
Rishabh
20 Long Jump Girls VI to VIII Ekta Kumari
Sejal Khatri
Manvi
VIII-Jasmine
VII-Sunflower
VIII-Sunflower
I
II
III
Rishabh
Rishabh
Paras
21 Long Jump Boys VI to VIII Atul Kumar
Rupesh Singh
Varun Dev
VII-Sunflower
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
I
II
III
Paras
Mahavir
Rishabh
22 Long Jump Girls IX to XI Shweta Kumari
Tanishka Rana
Bhumi
IX-Jasmine
XII-Marigold
X-Marigold
I
II
III
Rishabh
Mahavir
Mahavir
23 Long Jump Boys IX to XI Rahul Rana
Dushyant Khatri
Tushar Bhardwaj
XII-Sunflower
XII-Lotus
XI-Jasmine
I
II
III
Mahavir
Paras
Rishabh
24 High Jump Girls VI to VIII Sejal Khatri
Kavi
Manvi Sharma
VII-Sunflower
VII-Sunflower
VIII-Sunflower
I
II
III
Rishabh
Rishabh
Paras
25 High Jump Boys VI to VIII Ayush Singh
Rupesh Singh
Praveen
VIII-Sunflower
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
I
II
III
Shanti
Mahavir
Mahavir
26 High Jump Girls IX to XI Nancy
Srishti
Shailja
IX-Sunflower
IX-Sunflower
XII-Rose
I
II
III
Shanti
Mahavir
Paras
27 High Jump Boys IX to XI Rohit Dhillan
Sudhir Khapra
Kartikey Rana
XII-Rose
XII-Sunflower
XII-Lotus
I
II
III
Rishabh
Mahavir
Paras
28 4X100mt. Relay Girls VI to VIII Renee Mann
Rashika Arya
Muskan
Muskan Khatri
Riya Rawat
Yashika Khatri
Khushi
Priyani Nuthra
Mansi Sharma
Parisy Kaushik
Ekta Kumari
Sejal Khatri
VIII-Marigold
VII-Marigold
VIII-Lotus
VII-Marigold
VIII-Sunflower
VIII-Sunflower
VII-Jasmine
VII-Sunflower
VIII-Jasmine
VI-Marigold
VIII-Jasmine
VII-Sunflower
IIIIII
ParasMahavirRishabh
29 4X100mt. Relay Boys VI to VIII Nishant Sharma
Varun Dev
Aman
Rohan
Ayush Singh
Vansh Rajput
Vasu Garg
Vinit
Rupesh Singh
Sunny Malik
Nikhil
Sarthak
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
VIII-Lotus
VIII-Sunflower
VIII-Jasmine
VIII-Sunflower
VIII-Sunflower
VIII-Jasmine
VIII-Sunflower
VIII-Marigold
VIII-Jasmine
IIIIII
RishabhShantiMahavir
30 4X100mt. Relay Girls IX to XI Shweta Kumari
Preeti Yadav
Pratima Yadav
Vanshika Jain
Vinita
Shreya
Suhani Sharma
Natasha
Tanisha Mann
Annu Mann
Pooni Yadav
Pavitra
IX-Jasmine
IX-Sunflower
X-Marigold
XI-Rose
XI-Jasmine
X-Marigold
XI-Lotus
XI-Lotus
X-Lotus
XII-Lotus
XII-lotus
IX-Sunflower
IIIIII
RishabhMahavirParas
31 4X100mt. Relay Boys IX to XI Divyansh Dhiman
Rahul Rana
Kartik Tyagi
Sudhir Khapra
Dushyant Khatri
Kartikey Rana
Akash
Rahul Mann
Tushar Bhardwaj
Bharat Khatri
Prince Rathour
Yash Tyagi
X-Jasmine
XII-Sunflower
X-Sunflower
XII-Sunflower
XII-Lotus
XII-Lotus
XI-Rose
XII-Jasmine
XI-Jasmine
XI-Rose
XI-Rose
XII-Sunflower
IIIIII
MahavirParasRishabh
32 4X400mt. Relay Girls VI to VIII Renee Mann
Rashika Arya
Muskan
Urvashi Jangwai
Riya Rawat
Yashika Khatri
Khushi
Priyani Nuthra
Mansi Sharma
Parisy Kaushik
Ekta Kumari
Sejal Khatri
VIII-Marigold
VII-Marigold
VIII-Lotus
VIII-Lotus
VIII-Sunflower
VIII-Sunflower
VII-Jasmine
VII-Sunflower
VIII-Jasmine
VI-Marigold
VIII-Jasmine
VII-Sunflower
IIIIII
ParasMahavirRishabh
33 4X400mt. Relay Boys VI to VIII Nishant Sharma
Varun Dev
Dhruv Mann
Rohan
Rupesh Singh
Sunny Malik
Praveen
Sarthak
Ayush Singh
Vansh Rajput
Ishaan Bhardwaj
Sourabh Kumar
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
VII-Sunflower
VIII-Lotus
VIII-Jasmine
VIII-Sunflower
VIII-Jasmine
VIII-Jasmine
VIII-Sunflower
VIII-Jasmine
VIII-Sunflower
VIII-Sunflower
IIIIII
RishabhMahavirShanti
34 4X400mt. Relay Girls IX to XI Shweta Kumari
Preeti Yadav
Pratima Yadav
Vanshika Jain
Aarti Kumari
Bhumika
Kamna Rana
Isha
Vinita
Shreya
Suhani Sharma
Natasha
IX-Jasmine
IX-Sunflower
X-Marigold
XI-Rose
XI-Rose
XII-Sunflower
XII-Lotus
X-Marigold
XI-Jasmine
X-Marigold
XI-Lotus
XI-Lotus
IIIIII
RishabhShantiMahavir
35 4X400mt. Relay Boys IX to XI Divyansh Dhiman
Rahul Rana
Kartik Tyagi
Dev Karan Mann
Dushyant Khatri
Kartikey Rana
Akash
Deepanshu
Tushar Bhardwaj
Bharat Khatri
Prince Rathour
Vikram Rana
X-Jasmine
XII-Sunflower
X-Sunflower
XII-Lotus
XII-Lotus
XII-Lotus
XI-Rose
XII-Lotus
XI-Jasmine
XI-Rose
XI-Rose
XII-Lotus
IIIIII
MahavirParasRishabh