JMV Toppers of 10th & 12th

JMV Toppers of 10th & 12th

 

KASHISH SRIVASTAVA
97%
AKANSHA RANA
96.6%
SHREYA
96.2%
RASHI CHOUDHARY
94.6%
ADITYA GOYAL
93.8%
NANDINI SHARMA
93.6%
DIVIJ SAINI
93.6%
SHUBHAM
93.4%
BHAVIK
93.4%
ANSH RANA
93.2%
NIHARIKA
93%
RAUNAK RATHEE
92.8%
RITIKA
92.4%
ASHISH
90.4%
SARTHAK BHATI
90.2%

 

ANNIE RANA
97% (HUMANITIES)
SHUBHAM KHATRI
96.2% (HUMANITIES)
VANI SAINI
96% (HUMANITIES)
NEHA KHAN
95.2% (HUMANITIES)
RIYA
95% (HUMANITIES)
NITASH BISWAS
94.6% (SCIENCE)
AKANSHA
94.4% (COMMERCE)
MANSI
94.2% (COMMERCE)
SAGAR
92.4% (HUMANITIES)
ADITYA AGGARWAL
92.2% (SCIENCE)
NIKHIL
90.6% (SCIENCE)
PRACHI RANA
90.6% (SCIENCE)